Afilieri Certificate Premii

Home  /  Afilieri Certificate Premii

Frigotehnica este membru ROFMA – Romanian Facility Management Association o organizatie profesionala non-profit, avand ca scop reunirea tuturor specialistilor din Romania in domeniile property si facility management pentru a dezvolta o viziune unitara, atat teoretica, cat si pragmatica, la inalt nivel european si de a oferi suport educational, informational si legislativ membrilor sai.

600px-by-600px-Image-6-Macbook-grnPrincipalele obiective ROFMA sunt:

 • Informarea si educarea pietei asupra continutului domeniului Property si Facility Management (PFM)
 • Dezvoltarea unei viziuni unitare si novatoare asupra PFM
 • Crearea si desfasurarea cadrului educational propice instruirii si perfectionarii lucratorilor in domeniu si a viitorilor aplicanti
 • Autorizarea / acreditarea expertilor in domeniu
 • Promovarea celor mai noi conceptii, tehnologii si tendinte la nivel international
 • Realizarea de studii si analize comparative in domeniul Property si Facility Management: studii de piata, benchmarkinguri, indicatori cheie de performanta etc.
 • Adoptarea de standarde, norme si reglementari compatibile cu specificul pietei din Romania
 • Includerea in nomenclatorul de meserii (C.O.R.- Codul Ocupational din Romania) a profesiilor si ocupatiilor specifice domeniului
 • Afilierea la si dezvolatea relatiilor cu asociatii internationale de profil
 • Stabilirea si dezvoltarea de relatii profesionale, de schimburi de experienta cu organizatii relevante
 • Interfata eficienta a intereselor comunitatii de profesionisti FM in raport cu autoritatile statului
Frigotehnica este membru AGFR – General Association of Romanian Refrigerators, Asociatie ce reuneste in randurile sale pe toti cei interesati de producerea si utilizarea frigului artificial in diferite domenii ale activitatii umane din Romania fiind o asociatie profesionala interdisciplinara si autonoma.
600px-by-600px-Image-6-Macbook-grnPrincipalele obiective A.G.F.R. sunt:

 • Promovarea stiintei si tehnicii moderne in domeniul instalatiilor frigorifice;
 • Educatia continut a cadrelor tehnice ce lucreaza in domeniul instalatiilor frigorifice;
 • Facilitarea schimbului de idei si informatii intre membrii asociatiei;
 • Sprijinirea initiativelor in domeniul invatamantului, cercetarii, proiectarii, executiei, punerii in functiune si exploatarii;
 • Participarea la reglementarile tehnice din domeniul instalatiilor frigorifice;
 • Certificarea competentei profesionale a agentilor economici, (societati comerciale);
 • Sprijinirea tinerilor ce dovedesc calitati profesionale deosebite; sustinerea intereselor membrilor sai.
Frigotehnica certification:TUV ISO 9001TUV ISO 14001

 

Frigotehnica awards:ROCA investments award

The National top of Construction Companies – 1st prize

Frigotehnica is member  ROFMA – Romanian Facility Management Association  which is a professional nonprofit organization, aiming to bring together all Romanian specialists in property and facility management to develop a unitary vision, both theoretical and pragmatic at a high European level and to provide educational, informational and legislative support to its members. Principalele obiective

600px-by-600px-Image-6-Macbook-grnThe main objectives of ROFMA are:

 • Informating and educating the market on the content of Property and Facility Management ( PFM )
 • Developing an unitary and innovative vision of PFM
 • Creation and development of the educational framework for the training and improvement of the workers in the field and of the future applicants
 • Authorization / accreditation of experts in the field
 • Promoting the last concepts, technologies and trends at international level
 • Carrying out studies and comparative analyzes in the field of Property and Facility Management: market studies, benchmarking key performance indicators
 • Developing relationships with international affiliates
 • Including professions and occupations specific to the field in the job nomenclature ( CCO- Romanian Occupational Code )
 • Taking standards, norms and regulations that are compatible with the specificity of the Romanian market
 • Establishing and developing professional relationships, exchanging experience with relevant organizations
 • Efficient interface to the interests of the Facility Management professional community in relation to state authorities.
Frigotehnica is member AGFR – General Association of Romanian Refrigerators, which brings together individuals directly involved in the knowledge, design, production and use of artificial cold in various fileds of activity in Romania, being an interdisciplinary professional association.
600px-by-600px-Image-6-Macbook-grnThe main objectives of A.G.F.R. are:

 • Promoting modern science and technology in the field of refrigeration
 • Content education of technical staff working in the field of refrigeration
 • Encouraging the exchange of ideas between the members of the association
 • Supporting initiatives in the field of education, research, design, execution, commissioning and exploitation
 • Participation in technical regulations in the filed of refrigeration installations
 • Certification of the professional competence of individuals and economic agents
 • Supporting young people with outstanding professional qualities, sustaining the interes of the members
Frigotehnica – certificari:TUV ISO 9001

 

Premiile Frigotehnica:Premiile ROCA Investments

Topul National al Firmelor de Constructii –  Locul I